Çanakkale Kent Konseyi, “Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” konulu konferans düzenledi.

– Çanakkale Kent Konseyi, “Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” konulu konferans düzenledi.

Cevatpaşa Mahalle Meclisi çalışma ofisinde gerçekleştirilen konferansta Avukat Güneş Pehlivan tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun gayesi anlatıldı. Pehlivan, “6284 sayılı kanunun maksadı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile fertlerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir. Mağdur kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi için verilen tedbir kararı, koruyucu ve önleyici olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Önleyici tedbir kararında toplumda şiddetin meydana gelmesini önlemeye yönelik hizmetler ile şiddetin ortaya çıkma sebepleri belirlenip, bunlara çözüm yolları getiren eylemler düzenlenir. Koruyucu tedbir kararında ise şiddete maruz kalan mağdurların tedavi edilmesi ve korunmasına yönelik hizmetler ile eylemler hükme bağlanır” dedi.

Twitter Haberler